Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe w marcu - Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Gdybym był czarodziejem - konkurs literacki

2008-10-01,

Kategoria : Konkursy

Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” zaprasza niewidome i niedowidzące dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim pn. „Gdybym był czarodziejem”. Prace należy przysyłać do 26 października 2008 r.


Ogólnopolski konkurs literacki pn. „Gdybym był czarodziejem” realizowany jest w ramach projektu „Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego - wyprawa dzieci niewidzących do świata literatury. Projekt ten stanowi kontynuację elbląskich spotkań dzieci niewidomych z literaturą, który zainaugurowano w roku 2007 projektem "Cała naprzód ku nowej przygodzie".  

 

Cele projektu 

- promocja czytelnictwa wśród dzieci niewidzących i niedowidzących

- prezentacja nowoczesnych technik umożliwiających kontakt osób niewidzących z literaturą oraz innymi dziedzinami sztuki (takich jak np. audiodeskrypcja filmu).

- inspirowanie dzieci niewidomych do rozwoju własnej twórczości literackiej

- integracja z rówieśnikami z Polski i Europy.    

 

Adresaci konkursu 

Konkurs adresowany jest do niewidomych i niedowidzących dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 9-14 lat z całej Polski.  

 

Wiersz lub opowiadanie  

Prace nadesłane na konkurs inspirowane muszą być tematem konkursowym: GDYBYM BYŁ CZARODZIEJEM. Mogą one mieć formę: wiersza lub opowiadania. Prace muszą zawierać maksymalnie 3 strony znormalizowanego maszynopisu. Każdy uczestnik może w danej kategorii konkursowej (wiersz, opowiadanie) zgłosić tylko jedną pracę.  

 

Wymagania konkursowe  

Każda praca musi zostać podpisana (imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, klasa, nr telefonu, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela). 

 

Termin nadsyłania prac  

Prace muszą zostać nadesłane do organizatora konkursu do 26 października 2008, do godz. 16.00 listownie lub mailowo na adres:  

Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid”pl. K. Jagiellończyka 182-300 Elbląg 

mail: agata.malenczyk@swiatowid.elblag.pl 

dopisek na kopercie lub tytuł maila: KONKURS LITERACKI

 

Etapy konkursu

Konkurs literacki przebiegał będzie w kilku etapach:

-  do 3 listopada 2008: wyłonionych zostanie 15 finalistów ogólnopolskiego konkursu

13-16 listopada 2008: 15 finalistów weźmie udział w programie „Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego …” oraz w II Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych, które odbędą się w Elblągu – finał konkursu literackiego.  

 

Wyłonienie laureatów konkursu 

Nadesłane prace oceniać będzie profesjonalne jury w składzie: przedstawiciel CKiWM „Światowid”, dziennikarz, filolog polski oraz autorka literatury dziecięcej. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: wiersz i proza.  

Jury wybierze 15 finalistów konkursu – ich lista zostanie opublikowana do 3 listopada 2008 na stronie internetowej www.swiatowid.elblag.pl. O wynikach konkursu osoby zakwalifikowane do finału oraz ich opiekunów powiadomimy także telefonicznie, mailowo i listownie.  

 

Nagrody  

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i wyróżnienia. 15 finalistów zaproszonych zostanie do udziału w finałowym etapie projektu pt.  „Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego” i weźmie udział w II Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych, które odbędą się od 14 do 16 listopada 2008 w Elblągu. 


Podczas spotkania w Elblągu 15 finalistów zaprezentuje swoje utwory publiczności i profesjonalnemu jury, które wyłoni ostatecznych zwycięzców konkursu. Nagrodzone utwory zwycięzcy konkursu nagrają w profesjonalnym studiu radiowym. Płyta z nagraniem rozesłana zostanie do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.  

 

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu: Agaty Maleńczyk, tel. 055 611 20 50, 055 611 20 83, tel. kom. 0692730304, mail: agata.malenczyk@swiatowid.elblag.pl.

 

Projekt „Poszukiwanie kamienia filozoficznego - wyprawa dzieci niewidzących do świata literatury zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Drukuj
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna