Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Akademia Nauki i Kreatywności - szkolenia dla nauczycieli

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

SIŁA WSPARCIA / STRENGTH OF SUPPORT

Program Erasmus+

Edukacja Dorosłych, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

Nazwa projektu: SIŁA WSPARCIA / STRENGTH OF SUPPORT

Termin realizacji: 1.10.2018 - 31.03.2020

Lider: CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWID w Elblągu

Partnerzy:

- BĮ neįgaliųjų centras  "Klaipėdos lakštutė", Litwa

- Kynnys ry (The Threshold Association), Finlandia

- Mestske divadlo - Divadlo z Pasaze, Słowacja.

Główny cel projektu - wymiana i zebranie dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym, związanych z poprawą funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie poprzez wypracowanie skutecznych metod komunikowania się i arteterapii.

Cele szczegółowe projektu:

• upowszechnienie metod alternatywnej komunikacji oraz arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi

• przeniesienie dobrych praktyk w zakresie komunikowania i funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz arteterapii z zagranicy do organizacji i ich odbiorców z innych krajów

• przeprowadzenie szkoleń dla otoczenia osób niepełnosprawnych / opiekunów, specjalistów, instruktorów, wolontariuszy, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi;

• opracowanie metodyczne materiałów dotyczących metod pracy z osobami niepełnosprawnymi i rozpowszechnienie

• praktyczne wykorzystanie narzędzi z zakresu komunikacji alternatywnej.

W oparciu o doświadczenia partnerów i własne chcemy poznać nowe metody ułatwiające komunikację oraz nabywanie nowych umiejętności umożliwiających dorosłym osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie zarówno w grupie rówieśniczej, jak  i przestrzeni publicznej.

Szereg działań, które będą podejmowane w czasie realizacji projektu, ukierunkowane będą na ograniczenie wykluczenia osób defaworyzowanych i poprawę jakości ich życia.

Projekt adresowany jest do kadry niezawodowej edukacji dorosłych.

W ramach projektu zaplanowano działania: 

1. Spotkania bezpośrednie (Międzynarodowe Spotkanie Projektowe)

2. Działania lokalne między mobilnościami.

3. Szkolenia, warsztaty w ramach krótkich programów szkoleniowych.

*****
Za nami Międzynarodowe Spotkanie Projektowe - zapraszamy na stronę www. naszego litewskiego partnera.

W naszej galerii znaleźć można fotorelację z tego spotkania.

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna