Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Przychodźcy, czyli jak oswoić miasto

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

O nas

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"  jest samorządową instytucją kultury o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. Podstawowym celem Centrum jest realizacja zadań wojewódzkich z zakresu twórczości i jej upowszechniania, edukacji kulturalnej, informacji (w tym działalności medialnej), promocji regionu, wychowania przez sztukę, sport i turystykę poprzez:

1) tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w szeroko rozumianym życiu kulturalnym,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
4) tworzenie i współtworzenie warunków dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
5) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców Województwa Warmińsko - Mazurskiego we wszystkich formach,
6) wspieranie działalności kulturalnej mniejszości narodowych głównie Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
7) inspirowanie oraz wspieranie integracji i międzynarodowej współpracy kulturalnej,
8) akcentowanie różnorodności kulturowej poszczególnych państw,
9) organizowanie i realizowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,
10) organizowanie wystaw twórczości artystów zawodowych i amatorskich oraz innych,
11) działalność na rynku audiowizualnym, w szczególności jako wydawca, nadawca  i producent radiowy, telewizyjny i filmowy, z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych,
12) wspieranie działań aktywizujących osoby niepełnosprawne i grupy marginalizowane  w dziedzinie kultury i sztuki,
13) aktywizacja mieszkańców Warmii i Mazur.

 

Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczności regionu Warmii i Mazur.

 

Cele Centrum realizuje poprzez następujące zadania:


1) organizacje, realizacje i promocję przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
2) prowadzenie kina,
3) prowadzenie Ośrodka Współpracy Transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim
4) prowadzenie Portalu Kulturalnego Warmii i Mazur e-swiatowid.pl,
5) merytoryczną opiekę nad twórczością amatorską oraz społecznym ruchem kulturalnym (teatrami, chórami, orkiestrami, klubami, zespołami sportowymi itp.) sprawowaną poprzez działalność informacyjną, pomoc w doborze repertuaru, przedmiotową ocenę oraz działalność edukacyjną,
6) działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wszelkich dziedzin kultury i sztuki,
7) działalność w zakresie budowania systemu informacji o kulturze, w tym na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego,
8) organizację kampanii promocyjnych i społecznych,
9) organizację działań na rzecz integracji europejskiej, społecznej, zawodowej,kulturalnej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej i innych form kształcenia pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki,
11) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie  i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Centrum.

 

Dla właściwej realizacji zadań Centrum może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

Przy Centrum mogą działać na zasadach określonych w przepisach odrębnych związki twórcze, naukowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, kluby i sekcje sportowe oraz inne związki nie zajmujące się działalnością polityczną.

 

Jednym ze strategicznych zadań Centrum "Światowid" jest jego działalność środowiskowa. Od lat działają tu sekcje i kluby zainteresowań: teatralne, plastyczne, fotograficzna i inne, a przy stanowiącym "część taneczną" Promyku funkcjonuje, m.in. Formacja Standardowa LOTOS-Jantar - złoty medalista Mistrzostw Świata z 1999 i 2010 roku i II wicemistrz świata z 2005 i 2011 roku.

Pliki

  • video-iconKATALOG prezentacja działalności CSE "Światowid"Pobierz
  • video-iconKSIĄŻKA ZNAKU CSE "Światowid"Pobierz
  • video-iconKSIĄŻKA ZNAKU KINO ŚWIATOWIDPobierz
  • video-iconKSIĄŻKA ZNAKU PORTAL KULTURALNY WARMII I MAZUR eŚwiatowid.plPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna