Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Przychodźcy, czyli jak oswoić miasto

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Informacja o złożonych ofertach w przetargu na usługę transportową

W trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług nieregularnego transportu osób w ruchu krajowym” (NP.261.1.2017) w związku z realizacją projektu „Szkoła młodych geniuszy” złożona została jedna oferta wykonawcy NOIR Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, Pl. Dworcowy 3a/E. W złożonej ofercie zgodnie z wymogami SIWZ Wykonawca zaoferował następujące ceny ofertowe brutto:

a)    w części A zamówienia: 2073,00 zł

b)    w części B zamówienia: 6918,00 zł

c)     w części C zamówienia: 5,50 zł/1 km

d)    w części D zamówienia: 3,90 zł/1 km

Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1)    w części A: 37.206,00 zł brutto

2)    w części B: 84.564,00 zł brutto

3)    w części C: 85.428,00 zł brutto

4)    w części D:  3.661,00 zł brutto

 

Termin wykonania oraz warunki płatności zostały określone w SIWZ przez Zamawiającego.

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna