Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Przychodźcy, czyli jak oswoić miasto

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu” (NP.261.2.2017) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Podstawa faktyczna: w wyznaczonym terminie składania ofert (tj. do 01.06.2017 r. do godz. 12.00) nie została złożona żadna oferta.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Pliki

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna