Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Przychodźcy, czyli jak oswoić miasto

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (NP.261.5.2018)

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu" (postępowanie nr NP.261.5.2018).

 

Dokumentacja przetargowa wraz z plikami do pobrania oraz treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA oraz załączniki do ZAŁĄCZNIKÓW B-6 i B-7 do pobrania    TUTAJ.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

UWAGA 1 (25.06.2018):

W związku z wyłączeniem zakresu rzeczowego robót, o którym mowa w pkt. II.1 załącznika B-7 do SIWZ (dot. wykorzystania w ramach inwestycji istniejących elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji w dużej i małej sali kinowej Centrum), Zamawiający udostępnia oświadczenie firmy "KLIMAT-EL" Systemy Wentylacji i Klimatyzacji inż. Grzegorz Bidziński nt. stanu technicznego układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych małej i dużej sali kinowej (do pobrania w plikach poniżej).

UWAGA 2 (26.06.2018)

Zamawiający informuje, że w dniu 25.06.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania).


UWAGA 3 (02.07.2018):
Zamawiający informuje, że w dniu 27.06.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (do pobrania w plikach poniżej). Jednocześnie Zamawiający informuje, że  w związku z pytaniami Wykonawcy dokonał zmian SIWZ, które publikuje wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawcy, a także zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (w plikach do pobrania).

UWAGA 4 (10.07.2018):
Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu znajduje się w plikach do pobrania poniżej.

UWAGA 5 (26.07.2018):
Zamawiający informuje, że w dniu 26.07.2018 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu" (NP.261.5.2018). Treść informacji do pobrania w plikach poniżej.

Pliki

 • video-iconOgłoszenie o zamówieniuPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconZałącznik nr A1 - Formularz ofertaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 do załącznika nr A1 - oferta kryteriaPobierz
 • video-iconZałącznik nr A2 - Formularz cenowyPobierz
 • video-iconZałącznik nr A3 - Oświadczenie warunki udziałuPobierz
 • video-iconZałącznik nr A4 - Oświadczenie wykluczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr A5 - Zobowiązanie podmiotuPobierz
 • video-iconZałącznik nr A6 - Oświadczenie grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconZałącznik nr A7 - Wykaz robótPobierz
 • video-iconZałącznik nr A8 - Wykaz osóbPobierz
 • video-iconZałącznik nr A9 - OświadczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr A10 - Wzór umowyPobierz
 • video-iconZałącznik nr B5 - Plan pracy CSE "Światowid"Pobierz
 • video-iconZałącznik nr B6 - Uszczegółowienie warunków realizacji zamówieniaPobierz
 • video-iconZałącznik nr B7 - Zbiorcze informacjePobierz
 • video-iconKlimatEl oświadczeniePobierz
 • video-iconPytania do SIWZ (1) 25.06.2018Pobierz
 • video-iconPytania do SIWZ (2) 27.06.2018 i zmiana SIWZPobierz
 • video-iconA-1_Formularz_oferta_ZAMIENNYPobierz
 • video-iconOgłoszenie_BZP_o_zm_ogloszeniaPobierz
 • video-iconInformacja z otwarcia ofertPobierz
 • video-iconInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna