Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Przychodźcy, czyli jak oswoić miasto

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (NP.261.2.2018)

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu" (postępowanie nr NP.261.2.2018).

 

Dokumentacja przetargowa wraz z plikami do pobrania oraz treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej. Dokumentacja projektowa do pobrania  TUTAJ.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

UWAGA 1 (17.01.2018)
Zmiana SIWZ nr 1 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 2 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 23.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 1 do SIWZ 23.01.2018).

 UWAGA 3 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 24.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 2 do SIWZ 24.01.2018).

 UWAGA 4 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 25.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 3 do SIWZ 25.01.2018).

 UWAGA 5 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 25.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 4 do SIWZ 25.01.2018).

 UWAGA 6 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 26.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 5 do SIWZ 26.01.2018).

 UWAGA 7 (31.01.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 29.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 6 do SIWZ 29.01.2018).

 UWAGA 8 (31.01.2018)
Zmiana do SIWZ nr 2, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.01.2018 r.  oraz załącznik do SIWZ nr [B-5 zamienny] Plan pracy CSE na rok 2018 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 9 (01.02.2018)
Zmiana SIWZ nr 3 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 10
Zamawiający informuje o zmianie załącznika [B-2.4] Projekt konstrukcyjny. Informacja o zmianie SIWZ nr 4 do pobrania w plikach poniżej. Załącznik [B-2.4 ZAMIENNY] Projekt konstrukcyjny do pobrania TUTAJ.

UWAGA 11
Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 7 do SIWZ 30.01.2018)

UWAGA 12 (08.02.2018)
Zmiana SIWZ nr 5 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 13 (08.02.2018)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

 UWAGA 14 (14.02.2018)
Zmiana do SIWZ nr 6 (zmiana terminu składania ofert) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.02.2018 r.  do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 15 (16.02.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i  udziela na nie odpowiedzi (dotyczy pytań 1-5; do pobrania poniżej plik pn. Pytania 7 do SIWZ 30.01.2018 cz. 2)

UWAGA 16 (16.02.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 31.01.2018 r. wpłynęło pytanie do SIWZ oraz przekazuje jego treść i  udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 8 do SIWZ 31.01.2018)

UWAGA 17 (16.02.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 12.02.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i  udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 9 do SIWZ 12.02.2018)

UWAGA 18 (16.02.2018)
Zamawiający informuje o uzupełnieniu SIWZ o Załącznik [B-6] Uszczegółowienie warunków realizacji zamówienia (do pobrania w plikach poniżej), a także o zmianie załączników: [B-2.5] Projekt instalacji elektrycznych, [B-2.6] Projekt instalacji niskoprądowych, [B-2.9] Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji. Załączniki [B-2.5 ZAMIENNY], [B.2.6 ZAMIENNY] oraz [B-2.9 ZAMIENNY] do pobrania TUTAJ.
Zmiana SIWZ nr 7 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 16.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 19 (20.02.2018)
Zmiana SIWZ nr 8 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 21
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr NP.261.2.2018. Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania w plikach poniżej.

 

 

 Pliki

 • video-iconOgłoszenie o zamówieniu w BZPPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconA1 formularz ofertaPobierz
 • video-iconZałącznik 1 do A1 (formularza ofety)Pobierz
 • video-iconA2 formularz cenowyPobierz
 • video-iconA3 oświadczenie - warunki udziałuPobierz
 • video-iconA4 oświadczenie - wykluczeniePobierz
 • video-iconA5 zobowiązanie podmiotuPobierz
 • video-iconA6 oświadczenie - grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconA7 wykaz robótPobierz
 • video-iconA8 wykaz osóbPobierz
 • video-iconA9 oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt. 2Pobierz
 • video-iconA10 wzór umowyPobierz
 • video-iconB5 plan pracy CSE na 2018Pobierz
 • video-iconZmiana SIWZ nr 1Pobierz
 • video-iconPytania 1 do SIWZ 23.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 2 do SIWZ 24.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 3 do SIWZ 25.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 4 do SIWZ 25.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 5 do SIWZ 26.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 6 do SIWZ 29.01.2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 2Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 31.01.2018Pobierz
 • video-iconB5 zamienny - plan pracy CSE na rok 2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 4Pobierz
 • video-iconPytania 7 do SIWZ 30.01.2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 5Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 08.02.2018Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.02.2018 r.Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 6Pobierz
 • video-iconPytania 7 do SIWZ 30.01.2018 cz.2Pobierz
 • video-iconPytania 7 do SIWZ 30.01.2018 (1,3)Pobierz
 • video-iconPytania 7 do SIWZ 30.01.2018 (2)Pobierz
 • video-iconPytania 7 do SIWZ 30.01.2018 (4-5)Pobierz
 • video-iconPytania 8 do SIWZ 31.01.2018Pobierz
 • video-iconPytania 8 do SIWZ 31.01.2018 - schemat VRFPobierz
 • video-iconPytania 8 do SIWZ 31.01.2018 - parametryPobierz
 • video-iconPytania 9 do SIWZ 12.02.2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 7Pobierz
 • video-iconB-6 - Uszczegółowienie warunków realizacji zamówieniaPobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 8Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.02.2018 r.Pobierz
 • video-iconINFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPobierz
 • video-iconINFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna